Głównym profilem działalności firmy AT Usługi Przeciwpożarowe Robert Pokrywiński jest Sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Nowy Świat w województwie lubuskim.
Pracownicy AT Usługi Przeciwpożarowe Robert Pokrywiński udzielą Ci szczegółowych informacji na temat profilu działalności firmy, oferowanych produktów i usług.
Jeśli chcesz nawiązać z AT Usługi Przeciwpożarowe Robert Pokrywiński
Firma oferuje następujące usługi:

Przeglądy i konserwacje:

 • systemów sygnalizacji pożaru
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • systemów oddymiania i wentylacji pożarowej
 • gaśnic
 • hydrantów wewnętrznych
 • hydrantów zewnętrznych
 • próby ciśnieniowe węży pożarniczych
 • drzwi przeciwpożarowe
 • dźwigów dla ekip ratowniczych
 • kurtyn dymowych
 • klap przeciwpożarowych
 • stałych urządzeń gaśniczych
 • systemów detekcji gazów

Pomiary elektryczne

Przeglądy gazowe

Wieloletnia obecność firmy na rynku, pozwala nam na przekonanie, że jej Pracownicy zagwarantują wysoki poziom obsługi i kompetencje niezbędne do załatwienia przedsięwzięć zleconych AT Usługi Przeciwpożarowe Robert Pokrywiński.